MEDICAL INFO

VODA – základ života

Voda je základ života - MEDICAL INFO

Úloha vody v ľudskom organizme

Každá naša bunka aby bola zdravá potrebuje vodu . Nedostatok vody u človeka vyvoláva poruchy systému. Voda je život, pretože výživa, trávenie, vstrebávanie a vylučovanie môže prebiehať v tele iba vo vodnom prostredí.

Denný výdaj vody je:

Potenín (0,6-0,8 litra), močom (cca 1-1,5 litra), a samozrejme aj dýchaním (0,4 litra). Pri bežnej, ľahšej fyzickej námahe stúpne príjem a výdaj vody dospelého človeka na 2,5 až 3 litre vody denne. Teda denný príjem vody dospelého človeka by mal byť 2 – 3 l, a to v nápojoch by mala byť obsiahnutá polovica tohto množstva.

Voda je základnou zložkou cirkulujúcich tekutín:

Krvi a lymfy. Z nedostatku vody v tele dochádza k zhusteniu krvi a tak jej pomalšiemu pretekaniu. Pomalší prietok vedie k nervozite,únave a niekedy aj k bolestiam hlavy. Nedostatkom vody trpí sliznica dýchacích ciest, najmä detí a starých osôb. Najhoršia situácia je v zime, keď je vzduch najsuchší.

Čo znečisťuje pitnú vodu?

Súčasný rozvinutý priemysel znečisťuje vody množstvom rôznych chemikálií. Celulózky a papierne, továrne na výrobu PVC, ktoré používajú bielenie chlórom, vážne znečisťujú životné prostredie aj zmesou dlhodobo pretrvávajúcich jedovatých a karcinogénnych látok.
Intenzívne poľnohospodárstvo spôsobuje znečistenie oblastí s obrovskými zásobami podzemných vôd dusičnanmi a pesticídmi.
Z nezabezpečených skládok preniká do podzemných vôd celé spektrum látok: kyseliny, organické látky, ťažké kovy atď. Ale znečistenie vody dusičnanmi môžu spôsobiť aj poškodené potrubia.

Zaujímave je, že nikde na svete žiadna verejná zdravotná organizácia, ktorá sa zaoberá kvalitou pitnej vody, nestanovila a ani nenavrhla požiadavky na minimálne množstvo rozpustných látok v pitnej vode. Prečo asi?

 


Ak máte zdravotné problémy, doporučujeme ich vždy prekonzultovať so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Na stránkach nájdete články ktoré môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym chorobám, zdravotným rizikám a lekárskym postupom. Uvedené články majú za úlohu poskytovať len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných problémov a chorôb.