MEDICAL INFO

Tri základné skupiny

 • Lekárne typu „drugstore“, ktoré sa vyznačujú hlavne tematickým prerozdelením sortimentu, blízkym kontaktom so zákazníkmi a miestom, t.j. umiestnením v obchodných domoch a nákupných centrách ako Kaufland, Tesco a Max a podobne.
 • Lekárne v centrách miest, ktoré sú špecifické vysokým podielom predaja voľno predajného sortimentu.
 • Lekárne v blízkosti zdravotníckych zariadení, „poliklinické lekárne“, ktoré sú naopak špecifické predajom najmä prípravkov na recept.

 

Partnerské lekárne

Limbová 5 Bratislava
Mickiewizova 11 Bratislava
Mickiewizova 14 Bratislava
Obchodná 12 Bratislava
OD KAUFLAND, Jantárová cesta 30 Bratislava
OD KAUFLAND, Púchovská 8/A Bratislava
OD KAUFLAND, Trnavská cesta 41/A Bratislava
Vlčie hrdlo 49 Bratislava
Kollárová 11 Pezinok
Námestie 1. mája 1 Senec
OD KAUFLAND, Brnianska ul. Malacky
Heydukova 16 Bratislava
Plynárenská 1 Bratislava
BC Apollo, Mlynské Nivy 45 Bratislava
OC DANUBIA, Panónska cesta 16 Bratislava

Zoznam všetkých lekární Dr. Max

 

 

Kontakty Dr. Max

 • Office Košice – fakturačné údaje/sídloMIRAKL, a.s.
  Moldavská cesta 8/A
  040 11 Košice

  IČO: 35 895 136
  DIČ: 202 186 44 27
  IČ DPH: SK202 186 44 27

   

  Office BratislavaMIRAKL, a.s.
  Digital Park II/D
  Einsteinova 25
  851 01 Bratislava
 • Office Košice – fakturačné údajeDOMOV ZDRAVIA, a.s.
  Moldavská cesta 8/A
  040 11 Košice

  IČO: 46 275 495
  DIČ: 20 23 31 20 38
  DIČ DPH: SK20 23 31 20 38

   

  Office Bratislava/sídloDOMOV ZDRAVIA, a.s.
  Moskovská 13
  811 08 Bratislava

Lekárne Dr. Max

O lekárňach Dr. Max

Lekárne Dr.Max vznikli v roku 2006 spojením viacerých verejných lekární po celom území Slovenska. Právne lekárne vystupujú ako samostatné spoločnosti s ručením obmedzeným spravované materskou spoločnosťou MIRAKL, a.s.

 

Služby lekární Dr. Max

Vo všetkých lekárňach ponúkame jednoduché zaradenie sortimentu do tematických regálov pre Vašu lepšiu orientáciu, služby ako meranie tlaku (okrem poliklinických lekární) a tuku zdarma, servis pitného režimu, zaujímavé zľavy, cenové a výherné akcie a hlavne štedrý vernostný systém. Bližšie informácie o uvedených službách nájdete v jednotlivých podsekciách.

 

Všetky lekárne Dr. Max

K 15. 10. 2012 je na Slovensku 177 lekární Dr. Max.

 

Motto lekární Dr. Max

Dr.Max Lekáreň prvej voľby.

 

Vízia lekární Dr. Max

Na trhu verejných lekární SR chceme byť najpreferovanejšou lekárňou, t.j.:

• lekárňou prvej voľby pre klientov verejných lekární
• lekárňou prvej voľby pre najkvalitnejší lekárenský personál
• lekárňou prvej voľby pre lekárov a zdravotnícke zariadenia
• lekárňou prvej voľby pre dodávateľov a výrobcov na farmaceutickom trhu SR
• lekárňou prvej voľby pre poskytovateľov úhrad zdravotnej starostlivosti (zdravotné poisťovne, štát)
• lekárňou prvej voľby pre investorov, z dôvodov trvale rastúcej hodnoty vloženého kapitálu


 

KOMUNIKÁCIA VÍZIE:

Na trhu verejných lekární SR chceme byť najpreferovanejšou lekárňou,
= lekárňou prvej voľby pre klientov verejných lekární
• Najdostupnejšia sieť lekární
• Trvale vysoký štandard poskytovania odbornej lekárenskej starostlivosti, zaisťujúci istotu bezpečnosti výdajov liečiv
• Trvale výhodné ceny
• Orientácia výzoru lekární (interiér, exteriér) na klientov
• Bezkonkurenčný VS

= lekárňou prvej voľby pre najkvalitnejší lekárenský personál
• Trvalé vnímanie personálu ako najväčšej pridanej hodnoty spoločnosti
• Motivácia personálu k naplneniu vízie
• Štandardizované pracovné podmienky a prostredie
• Istota dlhodobej perspektívy spojená s možnosťou individuálneho rozvoja a rastu
• Podpora vzdelávania a osobného rozvoja všetkých zamestnancov

= lekárňou prvej voľby pre lekárov a zdravotnícke zariadenia
• Spolupráca s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami pre zaistenie optimálnej starostlivosti o pacientov
• Výmena informácií vedúcich k skvalitneniu starostlivosti o pacientov
• Najlepší servis a ceny pre dodávky liečiv zdravotníckym zariadeniam

= lekárňou prvej voľby pre dodávateľov a výrobcov na farmaceutickom trhu SR
• Najefektívnejší partner pre podporu predaja a poskytovanie odborných informácií
• Technologický leader v spracovávaní, využívaní prenosov informácií aplikovateľných v rámci farmaceutického trhu SR
• Štandardné systémy riadenia vedúceho personálu k minimalizácii nákladov spojených s logistikou a náročnosťou spojenou s vydávaním liečivých prípravkov

= lekárňou prvej voľby pre poskytovateľov úhrad zdravotnej starostlivosti (zdravotné poisťovne, štát)
• Dlhodobý korektný partner, dodržujúci všetky pravidlá poskytovania lekárenskej starostlivosti

= lekárňou prvej voľby pre investorov, z dôvodu trvale rastúcej hodnoty vloženého kapitálu
• Trvalé udržanie konkurenčných výhod prinášajúcich maximalizáciu hodnoty spoločnosti
• Bezpečná investičná politika spoločnosti nie len v rámci akvizičnej činnosti
• Stály proces nastavovania štandardov vedúcich k optimalizácii nákladov