MEDICAL INFO

Dôležité telefónne čísla

112 – číslo tiesňového volania
Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:
• vaše meno
• číslo z ktorého voláte
• miesto odkiaľ voláte
• čo sa stalo a aké sú následky udalosti
112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

150 – Hasiči
155 – Rýchla zdravotnícka pomoc
158 – Polícia
159 – Mestská polícia

18 155 – Letecká záchranná služba
18 300 – Horská záchranná služba

116 111 – Linka detskej istoty
0800 117 878 – Linka detskej dôvery

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
02 54774166; 0911 166 066 – 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

Rakovina prsníka
Bezplatná infolinka 0800 800 400 (14-16.hod) – o rakovine prsníka

Liga proti rakovine
02/52 96 51 48 – liga proti rakovine( 9:00 – 13:00 a od 14:00 – 16:00 hod.)

Zdravotné poisťovne – telefónne čísla
Dôvera: 0800 150 150
Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850 003 003
Union: 0850 003 333

NEMOCNICE – TELEFÓNNE ČÍSLA

Nemocnice – Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava:
Kramáre – Ľ. Dérera, 02/ 59541 111
Ružinov – 02/4823411
Staré mesto – Mickiewiczova 13, 02/ 57290 111
Petržalka – Sv. Cyrila a Metoda, 02/ 68671 111
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 02/59371111
Národný onkologický ústav, 02/59378 111
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 02 59320111

Nemocnice – Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 048/4726511, Banská Bystrica

Nemocnice – Košice
Fakultná nemocnica L. Pasteura, pracovisko na ulici Rastislavova 43, 055/6153111, pracovisko trieda SNP 1, 055/6402111

Nemocnice – Martin
Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, Martin, 043/4203303

 


Ak máte zdravotné problémy, doporučujeme ich vždy prekonzultovať so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Na stránkach nájdete články ktoré môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym chorobám, zdravotným rizikám a lekárskym postupom. Uvedené články majú za úlohu poskytovať len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných problémov a chorôb.